2007-10-08

GRABARKA – MONASTER NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

Pomóżmy Grabarce – podczas niedawnych uroczystości apelowano do wiernych. Swoistą cegiełką na ten cel jest album pod takim tytułem, z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia obecności mniszek na Świętej Górze przygotowany przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. ...
2007-10-04

CZYTANIA JUŻ DO KUPIENIA

Czy wiecie, z czego wypływa tradycja stawiania świec w cerkwi i skąd się wzięły krestnyje chody? Jak o. Paweł Fłoreński próbował ocalić relikwie św. Sergiusza z Radoneża i co pisał Józef Flawiusz o śmierci Jana Chrzciciela? ...
2007-10-03

BEZ KORZENI NIE MA KWIATÓW

Słowa Leona Tarasewicza – motto spotkania młodych w Siemianówce. Dwa sierpniowe weekendowe dni. Ciekawy, i jak się później okazało, dość napięty program kulturalno-edukacyjno-rozrywkowy. A przede wszystkim wspaniała grupa młodych ludzi z Białegostoku i okolic, Bielska Podlaskiego, Warszawy. ...
|<  <<  <  12  13  14  15  16