2013-03-08

Przegląd Prawosławny jest zagrożony

Wszyscy dziennikarzy Przeglądu Prawosławnego otrzymali 22 lutego wypowiedzenia z pracy ze strony jednego z jego wydawców, warszawskiej Fundacji Ekumenicznej Tolerancja. Stało się tak w niespełna pół roku po śmierci wielkiego przyjaciela prawosławia, prezesa fundacji Tolerancja Kazimierza Morawskiego, dzięki otwartości którego Przegląd mógł wejść na prasowy rynek i trwać na nim prawie trzy dziesięciolecia.
Pozostał jeden wydawca PP, białostocka Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego.
Gdyby nie Fundacja Ostrogskiego, w maju tego roku – tyle trwa okres wypowiedzenia – ukazałby się ostatni numer Przeglądu. ...
2013-03-04

VII Biesiada z Księciem za nami [FOTO]

Pięćset osób bawiło się 1 marca na siódmej już Biesiadzie z Księciem. Imprezę integrującą prawosławne środowisko zorganizowała Fundacja księcia Konstantego Ostrogskiego. ...
2013-02-11

Wesprzyj Serbów – przyjdź na wiec!

Pięć lat temu, Kosowo – historyczna kolebka Serbów, odłączyła się, a właściwie za przyzwoleniem opinii światowej skandującej hasła demokracji, została odłączona od Serbii. Prawosławni Serbowie zostali pozbawieni dostępu do historycznej siedziby swego patriarchy, swego duchowego i materialnego dziedzictwa w postaci cerkwi i monasterów. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje wiec poparcia dla Serbów. Dołącz się i Ty! 26 lutego, o godzinie 16.00 przyjdź na plac miejski w Białymstoku. Później, o godz. 18.00, w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się projekcja filmu „Po kom nie dzwoniat kolokola” o dramatycznej sytuacji Serbów i prawosławnych cerkwi i monasterów w Kosowie. ...
2013-01-12

Za dawanie świadectwa - nagrody księcia Ostrogskiego przyznane

Książę Konstanty Bazyli Ostrogski, szesnastowieczny możnowładca, jeden z najtęższych umysłów swojej epoki, a przy tym dobroczyńca i obrońca Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej, jest patronem dorocznej nagrody „Przeglądu Prawosławnego”, przyznawanej przez skupioną przy redakcji kapitułę, na czele której stoi redaktor naczelny Eugeniusz Czykwin, za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. Laureatami dwudziestej czwartej już jego edycji zostali Bractwo św.św. Cyryla i Metodego, biskup prof. Kallistos Ware i prof. Aleksiej Osipow, Pierwsze Belgradzkie Towarzystwo Śpiewacze, serbski tenisista Novak Djoković i kanał telewizyjny Sojuz. Uhonorowano działalność oświatową, edukacyjną, naukową, kulturalną, charytatywną…
...
2012-11-29

VII Biesiada z Księciem

VII Biesiada z Księciem
Po raz siódmy zapraszamy na Biesiadę z Księciem. Cel Biesiady jest niezmienny – integracja środowiska prawosławnego przy dobrej muzyce, śpiewie, ale też i słowie.
W tym roku spotykamy się wyjątkowo późno – 1 marca. Dlaczego? Otóż nasi biesiadnicy głosują za piątkiem. A piątek bez postu jest w tygodniu po niedzieli o Celniku i Faryzeuszu, przed Wielkim Postem, właśnie 1 marca. Dodatkowo wtedy wszyscy studenci są już po zimowej sesji egzaminacyjnej. Mogą więc się bawić. A na młodzieży, jak zwykle, nam zależy szczególnie.
...
|<  <<  <  3  4  5  6  7    >  >>  >|