Darczyńcy

 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Urząd Miasta Białegostoku
- Urząd Marszłkowki Województwa Podlaskiego
- Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
- Ministerstwo Kultury RP

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji