Skład rady nadzorczej Fundacji

Przewodniczący: Marek Ławreszuk

Członkowie:

Michał Bołtryk

Włodzimierz Misijuk

Jarosław Pawluczuk

Skład zarządu Fundacji

Prezes: Anna Radziukiewicz - Karpowicz

Wiceprezes: Daniel Simoniuk

Członek Zarządu: Halina Oświecińska