Bieżeństwo (uchodźstwo) 1915. Wspólna historia

Bieżeństwo w przekładzie na język polski to uchodźstwo. Mieszkańcy wschodniej Białostocczyzny i Chełmszczyzny zarezerwowali to określenie dla wielkiej ucieczki ludności latem i wczesną jesienią 1915 roku przed nadciągającą armią niemiecką. W tym brzmieniu weszło ono do historiografii.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy, przygotowanej przez Fundację Ostrogskiego.
Przedstawia ona losy bieżeńców, których w głąb Rosji wygnał w 1915 roku strach przed nadciągającą armią niemiecką.
Wystawa jest skomponowana z archiwalnych zdjęć i dokumentów pochodzących z lat 1909-1923. ...

Fundacja Ostrogskiego i Fundacja Wschód znów w Mołdawii

Mołdawia to jeden z najuboższych krajów w Europie i na świecie. Jego gospodarka w dużej mierze zależy od sektora rolniczego. Fundacja Ostrogskiego i Fundacja Wschód z powodzeniem realizowały już projekty w tym kraju. Kolejny z nich, "Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego", otrzymał dofinansowanie z programu Polska Pomoc prowadzonego przez Ministerstwo Spraw zagranicznych. ...

„Polska pomoc” za naszym pośrednictwem znów w Mołdawii

Celem ogólnym projektu było ograniczenie ubóstwa i podniesienie poziomu życia mieszkańców w regionie Ignatei, w Mołdawii, oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego (samoorganizacja w celu poprawy sytuacji ekonomicznej).
Dzięki zrealizowaniu projektu dochody 510 rodzin rolniczych wzrosły o ponad 100% w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim. ...

Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego - „szczęśliwa wieś”.

Projekt polegał na utworzeniu lokalnej spółdzielni mleczarskiej złożonej z producentów/ dostawców mleka oraz osób zajmujących się skupem, obróbką i transportem mleka. W ramach projektu powstał nowy budynek centrum skupu mleka, wyposażony w odpowiednie urządzenia, zorganizowano transport w celu skupu mleka z sąsiednich miejscowości, przeprowadzono szkolenia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej, oraz podniesienia jakości dostarczanego surowca. ...

„Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

Bezpośrednim celem tej akcji jest przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz tworzenie dla nich dodatkowych, stabilnych miejsc pracy w zakładach pracy chronionej. W warsztatach przystosowujących osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie uczestniczą nie tylko chorzy – towarzyszą im ich rodziny należące do Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym. ...
1  2  3    >