Prosimy o jeden procent

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego,
ul. Składowa 9, 15-399 Białystok
KRS 0000106814

Tym, którzy takiego wyboru dokonają, z całego serca dziękujemy.