Fundacja

“Światło ze Wschodu” – wystawa

Wystawa „Światło ze Wschodu” poprzez pokazanie kultury i duchowości prawosławia służy upowszechnianiu wiedzy o wielonarodowym i wielokonfesyjnym charakterze Rzeczypospolitej, zwłaszcza w minionych wiekach. Jest potwierdzeniem, że również dziś Polska stwarza mieszkającym na jej terytorium mniejszościom narodowym i religijnym – prawosławni w Polsce to większości Białorusini, Łemkowie, Rosjanie i Ukraińcy – dogodne możliwości zachowania i rozwijania ich religii, kultury i tradycji.

Twórcy projektu opowiedzieli o prawosławiu w Polsce głównie przy pomocy fotografii. Skorzystali z najlepszych zdjęć, jakie poczynając od lat 70. XX wieku ukazały się na ten temat w Polsce. Sięgnęli również do pocztówek z początku XX wieku. Wystawę tworzy 160 współczesnych zdjęć o formacie 70 x 50cm oraz 40 starych pocztówek.

Wystawie towarzyszy specjalnie przygotowany film w ramach TVP2 w reżyserii Jerzego Kaliny „Prawosławie w Polsce” i pokaz slajdów Grzegorza Dąbrowskiego z etiudą muzyczną „Nadziejo moja” Jana Smyka.

Wystawa powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury w 2005 roku.

Wystawę pokazano w: Moskwie w galerii Cerkwi Chrystusa Zbawiciela (2005), Budapeszcie w Pałacu Prezydenckimi Jassach (2006), Łodzi w Galerii Miejskiej w ramach Festiwalu czterech Kultury (2006), Bratysławie i Koszycach (2008), Włodawie nad Bugiem w ramach Festiwalu Trzech Kultur (2008).

Wystawy zagraniczne organizowano we współpracy z Instytutami Polskimi.