Miesiąc: październik 2007

GRABARKA – MONASTER NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

GRABARKA – MONASTER NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

Autorem tekstu, efektu solidnych naukowych badań, podanych w przystępnej formie, jest o. Doroteusz Sawicki. Najwięcej uwagi poświęcił w nim życiu mniszek – temu ich wycinkowi, jaki dostępny jest obserwatorom. Opowiada jak przybywały do monasteru, w jakim trudzie, zwłaszcza na początku, w nim bytowały, jak nieustannie coś budowały i poprawiały nie z myślą o sobie, a o pielgrzymach, […]

Kontynuuj

CZYTANIA JUŻ DO KUPIENIA

CZYTANIA JUŻ DO KUPIENIA

Czy wiecie, z czego wypływa tradycja stawiania świec w cerkwi i skąd się wzięły krestnyje chody? Jak o. Paweł Fłoreński próbował ocalić relikwie św. Sergiusza z Radoneża i co pisał Józef Flawiusz o śmierci Jana Chrzciciela?Czy wiecie, że akafist do św. Gabriela napisał o. Aleksy Znosko i po raz pierwszy odczytano go w cerkwi w […]

Kontynuuj

BEZ KORZENI NIE MA KWIATÓW

BEZ KORZENI NIE MA KWIATÓW

Spotkanie rozpoczęło się dyskusją z o. Jerzym Tofilukiem, rektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, o tym jak zachować prawosławie we współczesnym świecie. O. Jerzy przedstawił sytuację młodzieży w Polsce, poruszył najważniejsze problemy młodych ludzi. Najcenniejsze były jednak wskazówki i dyskusja uczestników spotkania, która z początkowo nieśmiałe wypowiadanych pytań czy stwierdzeń przerodziła się w żywą wymianę […]

Kontynuuj