Fundacja

GRABARKA – MONASTER NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

GRABARKA – MONASTER NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

Autorem tekstu, efektu solidnych naukowych badań, podanych w przystępnej formie, jest o. Doroteusz Sawicki. Najwięcej uwagi poświęcił w nim życiu mniszek – temu ich wycinkowi, jaki dostępny jest obserwatorom. Opowiada jak przybywały do monasteru, w jakim trudzie, zwłaszcza na początku, w nim bytowały, jak nieustannie coś budowały i poprawiały nie z myślą o sobie, a o pielgrzymach, jak prowadziły pracę charytatywną.
Zilustrowana jest ta opowieść stu kilkudziesięcioma zdjęciami. Sięgnięto do monasterskiego archiwum, do amatorskich fotografii wykonywanych przy różnych okazjach, prac młodych, zdolnych adeptów fotografii i kilku mistrzów. Dzięki chronologicznemu układowi możemy obserwować, jak Grabarka się zmieniała. Nie tylko cerkiew, zabudowania i najbliższe otoczenie, także odwiedzający ją ludzie.
Dobra jakość druku, twarda okładka, obwoluta podnoszą poziom estetyczny publikacji. Nie on jest jednak najważniejszy. Pamiętajmy, że to właśnie cegiełka, że nabywając album ułatwiamy jednocześnie mniszkom prowadzenie ich misji.
Na razie kupić go można jedynie na Grabarce i siedzibie Fundacji (Białystok, ul. Składowa 9), ale wkrótce sieć sprzedaży zostanie rozszerzona.