Fundacja

Znów prosimy Państwa o jeden procent

Od niespełna półtora roku Fundacja Ostrogskiego stała się, obok Fundacji Tolerancja, współwydawcą Przeglądu Prawosławnego. Ze strachem wchodziliśmy w nowe sfery odpowiedzialności, zwłaszcza że trafiliśmy na „chude lata” i Przegląd przejęliśmy z istotnym zadłużeniem. Dodatkowo przez ostatnie dwa lata byliśmy pozbawieni ministerialnej dotacji. Ale nie byliśmy pozbawieni wolności wyrażania swoich opinii i poglądów.


Żadne pismo mniejszościowe w Polsce nie zarabia w pełni na swoje utrzymanie. Może ukazywać się jedynie dzięki państwowym dotacjom albo ofiarności dobrych ludzi. Fundację Ostrogskiego, czyli inaczej Przegląd Prawosławny, bo on jest główną troską fundacji, wsparli dobrzy ludzie, czyli wy, drodzy Czytelnicy. 697 osób przekazało w ubiegłym roku na nasze konto 43 768 zł jako wpłatę jednego procenta podatku. Te pieniądze pozwoliły nam na kupno papieru na druk Przeglądu na cały rok. I za to serdeczne dziękujemy. Ze swej strony uczyniliśmy drobny ukłon w stronę Waszej życzliwości, czyniąc również wewnętrzną stronę okładki kolorową i nie podnosząc od 2001 roku ceny pisma, choć wokół ceny rosły szybko. Zarobione przez siebie pieniądze na innych projektach, czy pracach nam zleconych, też kierowaliśmy na utrzymanie Przeglądu. Tak więc wspólnymi siłami nie dopuściliśmy do zamknięcia pisma, które jest już w Waszych domach od 23 lat.

W tym roku również ośmielamy się prosić Państwa o skierowanie na rzecz Fundacji Ostrogskiego 1% podatku.
1%


W tym roku będzie bardzo prosto. Urząd Skarbowy przejmuje na siebie obowiązek przekazywania 1% podatku. My tylko wybieramy organizację pożytku publicznego (opp), której działalność doceniamy i chcemy ją wesprzeć. Resztę załatwia urząd. My jako podatnicy podamy jedynie w odpowiedniej rubryce składanego przez siebie zeznania podatkowego, nazwę wybranej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli numer KRS. Proponowana do przekazania kwota nie może być wyższa niż jeden procent podatku i trzeba ją zaokrąglić do pełnych dziesiątków groszy w dół.
Jeśli zdecydujecie się, drodzy Czytelnicy, wesprzeć Fundację Ostrogskiego jako wydawcę Przeglądu Prawosławnego, wystarczy wpisać do stosownej rubryki:

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, 
15-399 Białystok, ul. Składowa 9   KRS 0000106814


Tym, którzy takiego wyboru dokonają, z całego serca dziękujemy.