Miesiąc: styczeń 2009

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego po raz dwudziesty

Od dwudziestu już lat redakcja „Przeglądu Prawosławnego” przyznaje Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego – za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. W jubileuszowej edycji kapituła, obradująca pod przewodnictwem redaktora naczelnego Eugeniusza Czykwina, wyróżniła tych, którzy działają na niwie oświaty i kultury. Nagrody otrzymali: zespół Łemkowyna, z kierującym […]

Kontynuuj