Fundacja

Konferencja prasowa Ministra Spraw Zagranicznych na temat polskiej pomocy udzielonej w 2009

Konferencja prasowa Ministra Spraw Zagranicznych na temat polskiej pomocy udzielonej w 2009

29 czerwca 2009 r. odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych konferencja prasowa Ministra Radosława Sikorskiego poświęcona polskiej pomocy rozwojowej realizowanej
w 2009 r.
W konferencji udział wzięli koordynatorzy wybranych projektów rozwojowych realizowanych w różnych regionach świata, w tym przedstawiciel naszej Fundacji Mirosław Matreńczyk. Gościem specjalnym była p. Barbara Szymanowska, doradca ds. współpracy rozwojowej przy Dowódcy Polskich Sił Zadaniowych w Ghazni.
W 2009 roku w ramach polskiej pomocy rozwojowej realizowanych jest szereg projektów m.in.: spożywczego rynku hurtowego na Krymie, przeciwdziałanie korupcji w policji oraz programowania oszczędności energii na Ukrainie, organizowania agroturystyki w zapóźnionych lecz atrakcyjnych regionach Gruzji i Mołdawii, czy likwidacji barier społecznych, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne w Gruzji czy
w Rwandzie. Fundacja Ostrogskiego realizuje projekt „Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi.