Fundacja

I po spotkaniu…

I po spotkaniu…

Piąte spotkanie młodych odbyło się w sobotę i niedzielę, 19 i 20 września. Tym razem uczestnicy przyjęli od Fundacji zaproszenie na rowerową wycieczkę po Sokólszczyźnie. Poznali parafie w Dąbrowie Białostockiej, Jacznie, Nowym Dworze i Kuźnicy. Byli także w Różanymstoku, gdzie poznali dzieje istniejącego tu na początku XX wieku monasteru Narodzenia Bogarodzicy. Wykorzystali czas i na odpoczynek i refleksję nad współczesnością i historią.

Więcej w październikowym numerze „Przeglądu Prawosławnego”.