Fundacja

Czytania 2010 już do kupienia

Czy wiecie skąd się wzięła kutia na panichidzie co oznaczają słowa Wiecznaja pamiat’? Jak św. Mikołaj Serbski pocieszała matkę, która nie mogła odnaleźć mogiły syna, a modlitwa św. Jana z Kronsztadu uratowała małego Sierożę? Czy wiecie, co powiedział arcybiskup Josif w związku z lotem Gagarina w kosmos, jaka była droga Nikity Michałkowa do Cerkwi i co łączy okręt szkoleniowy rosyjskiej marynarki Kruzensztern z pałacem w białostockich Dojlidach?

O tym wszystkim piszemy w najnowszych Czytaniach na rok 2010. Znalazły się w nich też żywoty świętych, pouczenia starców, religijne pieśni i modlitwy, wiersze, historie parafii, wspomnienia. Na pierwszych stronach niezmienne święta i czytania Pisma na każdy dzień roku.

Cena detaliczna egzemplarza (wraz z wysyłką) wynosi 8 zł, hurtowa (powyżej 5 egz.) 6 zł, na miejscu u wydawcy 5 zł.

Zamówienia prosimy przesyłać na adres: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego,

ul. Składowa 9, 15-399 Białystok, tel. (0 85) 745 54 95

Pieniądze należy wpłacać na konto Fundacji:

15 1500 1344 1213 4007 7908 0000 z dopiskiem „Czytania”