Fundacja

Prosimy o 1%

Czwarty już raz zwracamy się do Was, Drodzy Państwo, z prośbą o przekazanie Fundacji Ostrogskiego 1% Waszego podatku. Za te pieniądze kupujemy papier na druk Przeglądu Prawosławnego. Przy braku ministerialnej dotacji Wasz 1% pozwala na trwanie miesięcznika. Jesteście naszym zbiorowym sponsorem. I za to Spasi Was Hospodi! Dla Fundacji im. Księcia Ostrogskiego, wydawcy PP, miniony rok był pracowity. Regularnie wydawaliśmy miesięcznik o objętości 68 stron, w tym dofinansowywany przez MSWiA 16-stronicowy dodatek „Sami o Sobie”. Zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną „Otwarte Podlasie”, prezentowaną niemal całe lato na dziedzińcu Pałacu Branickich, proponowaliśmy imprezy integrujące prawosławnych – „Biesiadę z Księciem”, „Spotkania młodych”, rozpoczęliśmy wydawanie kwartalnika dla Ambasady Białorusi w Polsce „Przegląd Kulturalny”. Z dużym powodzeniem nieśliśmy pomoc do kilku najuboższych wsi w Mołdawii i ludzi niepełnosprawnych w Mińsku (napiszemy o niej w następnym numerze). Ale zawsze wydawanie Przeglądu Prawosławnego jest dla nas najważniejsze. Znów więc prosimy o wsparcie dla tego pisma. 1% Przekazanie 1% podatku to zabieg prosty. Przekaże go Urząd Skarbowy. Państwo wybieracie tylko organizację pożytku publicznego (opp), którą chcecie wesprzeć. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego podajecie nazwę OPP i jej numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jeśli wybierzecie Państwo Fundację Ostrogskiego, należy wpisać: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego KRS 0000106814