Fundacja

„Moja złotówka na Grabarkę” od uczestników Biesiady z Księciem

4517,35 zł z przeznaczeniem na monaster na Świętej Górze Grabarce zebrano podczas organizowanej przez Fundację imienia Księcia Konstantego Ostrogskiego IV Biesiady z Księciem.
Biesiada, której niezmiennym celem jest pomnażanie przyjaźni i integracja środowiska prawosławnego, 5 lutego zgromadziła prawie pięciuset uczestników. Wystąpiły „Prymaki”, „Kałaski” i „Tercet rodzinny z Makówki”. Podczas balu można było wylosować dżemy i inne przetwory, przygotowane przez siostry ze Świętej Góry. W tym roku bowiem poprzedzająca biesiadę prezentacja dotyczyła jubileuszu 300-lecia pierwszego cudu na Grabarce. Obecny na niej arcybiskup Jakub przypomniał przypowieść pewnego starca – pojedynczą gałązkę łatwo jest złamać, ale już złamanie miotły, gdzie wszystkie gałązki są zebrane razem, nie jest możliwe.
Biesiada z Księciem stała się okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale i wzmocnienia poczucia, że zebrani razem naprawdę wiele dobrego możemy zrobić.