Fundacja

Pomoc charytatywna na Wschodzie

Pomoc charytatywna na Wschodzie

W 2009 roku Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego zgłosiła dwa projekty na konkurs organizowany przez departament współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwszy dotyczył budowy dwóch i wyposażenia dwunastu punktów skupu mleka oraz zakupu samochodu izotermy w Mołdawii, drugi pomocy niepełnosprawnym na Białorusi. Oba projekty przeszły, ten drugi został uznany za najbardziej innowacyjny wśród realizowanych przez sektor pozarządowy. – Zatytułowaliśmy go „Bez barier – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi” – mówi koordynator projektu Mirosław Matreńczyk. – Dotyczył przygotowania społecznego i zawodowego niepełnosprawnych, tworzenia dla nich dodatkowych miejsc pracy oraz włączenia do aktywnego życia w społeczeństwie. W praktyce wyposażyliśmy dwie pracownie obróbki drewna w placówce dla niepełnosprawnych, istniejącej przy cerkwi Wszystkich Strapionych Radość w Mińsku, zakupiliśmy maszyny kaletnicze do zakładu pracy chronionej, zorganizowanego przez stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane, przystosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, kuchnia, sala konferencyjna) dom spotkań Kinonia, za pomocą internetu stworzyliśmy system do komunikacji i edukacji na odległość. Przy realizacji tego systemu korzystaliśmy z konsultacji informatyków w Mińsku, Moskwie i Białymstoku. Projekt, jak wszystkie realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej, wymagał udziału partnera białoruskiego.