Rok: 2011

Biesiada z Księciem z dwoma zespołami

Chcemy być razem. Dla mniejszości to ważne. Taką możliwość stwarza, po raz szósty, Biesiada z Księciem, organizowana przez Fundację Ostrogskiego. To lutowy wieczór i noc wypełniona wspólną zabawą, biesiadnymi śpiewami, słuchaniem śpiewów zaproszonych gości, losowaniem nagród. Podczas Biesiady będziemy zbierać pieniądze na monaster w Wojnowie. To czas wzajemnego poznawania się i zbliżania. W tym roku […]

Kontynuuj

VI Biesiada z Księciem

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego zaprasza na Biesiadę z Księciem. Po raz szósty. Zainteresowanie imprezą wciąż wzrasta, ale jej cele pozostają niezmienne. To integracja ludzi z różnych zakątków Polski, rodziców i ich dzieci. Tym razem spotykamy się 10 lutego. Miejscem biesiady będzie Santana, przy ul. Baranowickiej 55 (obok ronda) w Białymstoku.Na Biesiadzie zagra sprawdzony podczas poprzednich […]

Kontynuuj

Drugie wydanie albumu o władyce Mironie już jest

Ukazało się drugie wydanie, jak się okazało, cieszącego się wielkim zainteresowaniem albumu Nieść pokój, kochać ludzi. To książka o arcybiskupie hajnowskim, generale, ordynariuszu wojskowym Mironie (Chodakowskim), który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Album przedstawia Podlasianina, który wiele dokonał w ciągu 53-letniego życia, a także historia prawosławnego duszpasterstwa polowego. Książkę można kupić w cerkwiach […]

Kontynuuj

Zapraszamy na promocję albumu o abp. Mironie

Zapraszamy na promocję albumu o abp. Mironie

Fundacja Księcia Ostrogskiego zaprasza na promocję albumu o arcybiskupie, generale, ordynariuszu wojskowym Mironie (Chodakowskim), który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Album przedstawia Podlasianina, który tak wiele dokonał w ciągu 53-letniego życia. Promocja odbędzie się w Białymstoku w kawiarni Akcent przy Rynku Kościuszki 17, 14 kwietnia, we czwartek, o godzinie 18. Wezmą w niej […]

Kontynuuj

E – Przegląd wkrótce!

Jesteśmy z Państwem od ponad ćwierć wieku. Staramy się, by co miesiąc trafiły do Państwa artykuły o sprawach ważnych i ciekawych, dotyczące Cerkwi i naszej w niej obecności. W tym czasie Przegląd zmienił i swoją nazwę, i szatę graficzną, pojawiła się strona internetowa naszego czasopisma, która zawiera większą część każdego numeru. Mamy kolejną propozycję. Obok […]

Kontynuuj

PROSIMY O 1%

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni, jeśli uznacie, że działalność Fundacji im. Księcia Ostrogskiego sprzyja rozwojowi i integracji środowiska prawosławnego i dlatego warto ją wesprzeć 1% podatku. Wydajemy „Przegląd Prawosławny” z dodatkami „Sami o Sobie” i „Aniołek”. Wydajemy książki („Grabarka. Monaster na Świętej Górze”, „Życie, choroba, śmierć, „O naszym prawosławiu”, „Śpiewnik Biesiady z Księciem”). Co roku proponujemy […]

Kontynuuj

Za kniazia Konstantego Bazylego Ostrogskiego i za nas

Przez cały rok spotykamy się razem, jako redakcja Przeglądu Prawosławnego i szerzej Fundacja Ostrogskiego w pracy. 20 lutego spotkaliśmy się razem na modlitwie w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Zapoczątkowaliśmy – taką mamy nadzieję – dobrą tradycję wspólnej dorocznej modlitwy. Naszą inicjatywę z radością przyjął o. Włodzimierz Cybuliński, proboszcz parafii. Modlił się wraz z innymi […]

Kontynuuj

V Biesiada z Księciem

V Biesiada z Księciem

Podczas piątej Biesiady z Księciem, zorganizowanej przez Fundację Ostrogskiego, która odbyła się 4 lutego, zebraliśmy 4 930,60 złotych na potrzeby monasteru w Supraślu, konkretnie cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy, którą – poważne to zadanie dla naszego pokolenia – trzeba pokrywać freskami. Bardzo dziękujemy gościom Biesiady za hojny dar. W tym roku mija 500 lat od wzniesienia wspaniałej, […]

Kontynuuj

Biesiada z Księciem wspomoże Supraśl

Uczestnicy piątej Biesiady z Księciem, organizowanej przez Fundację Księcia Ostrogskiego, która odbędzie się 4 lutego w Dworze Czarneckiego koło Białegostoku, wesprą monaster w Supraślu. Z błogosławieństwa arcybiskupa białostocko-gdańskiego Jakuba i supraskiego Grzegorza, zostanie przeprowadzona wśród gości spotkania kolekta na freski cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy. Biesiadnicy zostaną wprowadzeni w czasy z końca XV wieku i wieku XVI […]

Kontynuuj