Miesiąc: styczeń 2011

Nagrody im. Księcia Ostrogskiego

Nagrody im. Księcia Ostrogskiego

Za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan już po raz dwudziesty drugi  kapituła, na czele której stoi  redaktor naczelny „Przeglądu Prawosławnego”  Eugeniusz  Czykwin, przyznała Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Laureatami tegorocznej edycji zostali prof. Krzysztof Leśniewski,  kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II, chór Oktoich […]

Kontynuuj