Fundacja

Za kniazia Konstantego Bazylego Ostrogskiego i za nas

Przez cały rok spotykamy się razem, jako redakcja Przeglądu Prawosławnego i szerzej Fundacja Ostrogskiego w pracy. 20 lutego spotkaliśmy się razem na modlitwie w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Zapoczątkowaliśmy – taką mamy nadzieję – dobrą tradycję wspólnej dorocznej modlitwy.

Naszą inicjatywę z radością przyjął o. Włodzimierz Cybuliński, proboszcz parafii. Modlił się wraz z innymi duchownymi w czasie Liturgii, a także panichidy i molebna, za duszę kniazia Konstantego Bazylego oraz dziennikarzy i współpracowników, którzy od nas odeszli – Andrzeja (Kempfiego), Mikołaja (Hajduka), Wiktora (Rudczyka), Gieorgija (Karpowicza) i za nas, pracujących w fundacji.

Było nam niezmiernie miło, że na molebnie i panichidzie zostało wielu parafian, czytelników Przeglądu Prawosławnego.

Serdeczne słowa podziękowania za nasz trud usłyszeliśmy nie tylko z ust proboszcza, ale także po wspólnej modlitwie i od wiernych.

Spotkanie w domu parafialnym przy herbacie, przedłużyło nasze święto. Wzięli w nim udział duchowni z parafii Zmartwychwstania, rada parafialna, która do stołu nakryła, przygotowując nam tak miłą niespodziankę, wierni. Wszystko to stworzyło dobrą okazję do wspólnych rozmów.

Dlaczego spotkaliśmy się akurat 20 lutego?

Nasz patron, kniaź Konstanty Bazyli, odszedł z tego świata 23 lutego (według starego stylu 13 lutego, na początku siedemnastego wieku różnica między kalendarzem gregoriańskim i juliańskim wynosiła dziesięć dni).

Chcemy spotykać się na wspólnej modlitwie właśnie w rocznicę śmierci kniazia, w niedzielę przed 23 lutego.

Za gorącą modlitwę i tak serdeczne przyjęcie naszej inicjatywy, dziękujemy o. Włodzimierzowi Cybulińskiemu, duchownym Woskriesienskiej cerkwi, radzie parafialnej i wszystkim wiernym.

Zespół Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego