Fundacja

Zapraszamy na promocję albumu o abp. Mironie

Zapraszamy na promocję albumu o abp. Mironie

Fundacja Księcia Ostrogskiego zaprasza na promocję albumu o arcybiskupie, generale, ordynariuszu wojskowym Mironie (Chodakowskim), który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Album przedstawia Podlasianina, który tak wiele dokonał w ciągu 53-letniego życia.

Promocja odbędzie się w Białymstoku w kawiarni Akcent przy Rynku Kościuszki 17, 14 kwietnia, we czwartek, o godzinie 18. Wezmą w niej udział autorzy albumu i jego redaktor Anna Radziukiewicz.

Książkę można nabyć w siedzibie Fundacji, Białystok ul. Składowa 9, tel. 85 745 54 95, redakcja@przegladprawoslawny.pl