Fundacja

Drugie wydanie albumu o władyce Mironie już jest

Ukazało się drugie wydanie, jak się okazało, cieszącego się wielkim zainteresowaniem albumu Nieść pokój, kochać ludzi. To książka o arcybiskupie hajnowskim, generale, ordynariuszu wojskowym Mironie (Chodakowskim), który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Album przedstawia Podlasianina, który wiele dokonał w ciągu 53-letniego życia, a także historia prawosławnego duszpasterstwa polowego.

Książkę można kupić w cerkwiach oraz siedzibie Fundacji Księcia Ostrogskiego, Białystok ul. Składowa 9, tel. 85 745 54 95, lub pisząc na redakcja@przegladprawoslawny.pl.