Miesiąc: styczeń 2012

Prosimy o 1%

Istniejemy dzięki Wam. W tych słowach nie ma przesady. Istniejemy, bo kupujecie Przegląd Prawosławny, bo jego nakład nie maleje, tak jak wielu innych pism, a przeciwnie, nieco się zwiększa. Istniejemy, bo przekazujecie na potrzeby wydawcy Przeglądu, czyli Fundacji Ostrogskiego, 1% swojego podatku. Istniejemy, bo mamy przyjaciół, choćby w postaci niezawodnej od 27 lat warszawskiej Fundacji […]

Kontynuuj

Po raz dwudziesty trzeci Przyznaliśmy nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego

Nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego, za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan, przyznaje kapituła złożona z członków zespołu „Przeglądu Prawosławnego”, jego współpracowników i przyjaciół. Na jej czele stoi Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny PP. W tym roku uhonorowano działający z błogosławieństwa metropolitów, najpierw świętej pamięci Bazylego, teraz Sawy, […]

Kontynuuj