Fundacja

Na dziesięciolecie fundacji

Modlitwą uczciliśmy dziesięciolecie istnienia Fundacji Ostrogskiego. 12 lutego, po Liturgii św. w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku proboszcz parafii na Słonecznym Stoku, o. Włodzimierz Cybuliński, oraz ojcowie Walenty Olesiuk i Marek Ławreszuk służyli panichidę za patrona fundacji, księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, zmarłego 13 lutego (stary styl) 1608 roku, jego matkę, księżnę słucką Aleksandrę, syna Aleksandra oraz tych, którzy pracowali w Przeglądzie Prawosławnym, którego wydawcą jest fundacja i odeszli do Pana – Mikołaja (Hajduka), Andrzeja (Kempfiego), Wiktora (Rudczyka). Ojcowie odsłużyli też molebien za zespół i współpracowników Fundacji Ostrogskiego.
Proboszcz zaprosił wiernych, choć z zaproszenia skorzystało niewielu, na bardziej rozmowę niż wykład Anny Radziukiewicz o kniaziu Konstantym Bazylim i rodzie książąt Ostrogskich. Wszystkie ściany parafialnej świetlicy wypełniły, oczywiście na wysokości wzroku, plansze z dużymi zdjęciami, przedstawiającymi historię rodu Ostrogskich oraz uroczystości na Białorusi i Ukrainie, związane z 400-leciem śmierci kniazia Konstantego Bazylego. A ta historia jest fascynująca, wzruszająca, pouczająca i inspirująca dla współczesnych. Szkoda, że tak mało ludzi nią się interesuje.
Kuratorem wystawy, powstałej w ramach Fundacji Ostrogskiego, jest Anna Radziukiewicz. Wystawę można wypożyczać. Jej „montaż” jest błyskawiczny. Wystarczy ustawić plansze. Zainteresowani pokazaniem wystawy w swojej parafii lub domu kultury mogą dzwonić: 510 278 970.