Fundacja

Poznajemy język cerkiewnosłowiański

Zapraszamy na cykl otwartych warsztatów i wykładów. Pierwszy odbędzie się 11 marca. Anna Radziukiewicz, dziennikarka od lat śledząca relacje między prawosławiem i kulturą, podzieli się refleksjami o języku cerkiewnosłowiańskim jako fundamencie łączącym nas, prawosławnych Słowian. Podczas drugiego spotkania, 25 marca, o. dr Marek Ławreszuk będzie mówił o teologii Liturgii, zawartej w cerkiewnosłowiańskich terminach. Wykłady w świetlicy białostockiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Sikorskiego 9, dojazd autobusami miejskimi nr 1, 14, 17, 23, 25, 28, 107) rozpoczną się około godziny 18.30, po pasji, która w tutejszej cerkwi będzie rozpoczynać się o 17. Druga część projektu – warsztaty – odbędą się jesienią, a poprowadzi je filolog. Fundacja Ostrogskiego środki na ten cel uzyskała z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.