Fundacja

Książka o patriarsze

„Patriarcha Kirył. Rosyjska Cerkiew od golgoty do zmartwychwstania” to tytuł napisanej przez Ałłę Matreńczyk a wydanej przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, wydawcę także „Przeglądu Prawosławnego”, książki, w której staramy się przybliżyć sylwetkę pierwszego hierarchy rosyjskiej Cerkwi, opowiedzieć o jego losach i dokonaniach.

Pisaliśmy już wcześniej, że w trzech pokoleniach  duchownych z rodziny Gundiajewów – dziadka Wasilija, ojca Michaiła i samego patriarchy niczym w lustrze odbiły dramatyczne doświadczenia rosyjskiej Cerkwi w latach komunizmu. Dziadek, z zawodu maszynista kolejowy, stawał w obronie zamykanych i burzonych świątyń i monasterów. Aresztowania i zsyłki następowały raz za razem, w sumie spędził w więzieniach i łagrach, w tym na Wyspach Sołowieckich, ponad trzydzieści lat. Dopiero pod koniec życia przyjął świecenia.

Więzienia i zsyłki nie uniknął jego syn, a ojciec patriarchy. Jeszcze większym obciążeniem była próba „zaduszenia popa rublem”, nałożenia tak wielkiego podatku, że spłacać go trzeba było kilkadziesiąt lat i nigdy nie pozwolił on rodzinie na osiągnięcie stabilizacji materialnej.

Późniejszy patriarcha w szkole jako jedyny uczeń nie został ani pionierem, ani komsomolcem, płacąc za światopoglądową odmienność dużą cenę. Było to trudne, ale już nie śmiertelnie niebezpieczne. Przyszły patriarcha, wybierając drogę duchownego, potem mnicha, zamykał sobie inne ścieżki kariery, ale zachowywał wolność ducha.

Jako młody biskup – rektor Leningradzkiej Akademii Duchownej, potem władyka smoleński i kaliningradzki,  osoba odpowiadająca w patriarchacie za cerkiewne stosunki zewnętrze, od podstaw poznał problemy rosyjskiej Cerkwi, wiedział, co ją krępuje i dostał w latach 90. szansę odbudowywania życia cerkiewnego, w wymiarze duchowym i materialnym.

Wielkim walorem prawie stustronicowej książki są wyśmienite zdjęcia, udostępnione nam głównie przez Wydawnictwo Moskiewskiego Patriarchatu.

Do białostockich parafii książka powinna trafić wraz z „PP”, do innych nieco później. Będziemy ją sprzedawać oczywiście na Świętej Górze Grabarce, w dniach wizyty. Wierzymy, że zainteresuje niemal wszystkich, pozwalając nam lepiej docenić wymiar osoby, której ją poświęciliśmy.

Książkę można kupić w siedzibie Fundacji Ostrogskiego przy ulicy Składowej 9 w Białymstoku, w większości parafii prawosławnych, podczas dużych świąt cerkiewnych (np. na św. Eliasza w Dojlidach, Supraskiej Ikony Matki Bożej, Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce).

Można ją też zamówić – tel. 85 / 745 54 95, e-mail: redakcja@przegladprawoslawny.pl

konto: Fundacja Ostrogskiego 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278

Cena 10,00 zł, z wysyłką 12,00 zł