Fundacja

Przegląd Prawosławny jest zagrożony

Wszyscy dziennikarzy Przeglądu Prawosławnego otrzymali 22 lutego wypowiedzenia z pracy ze strony jednego z jego wydawców, warszawskiej Fundacji Ekumenicznej Tolerancja. Stało się tak w niespełna pół roku po śmierci wielkiego przyjaciela prawosławia, prezesa fundacji Tolerancja Kazimierza Morawskiego, dzięki otwartości którego Przegląd mógł wejść na prasowy rynek i trwać na nim prawie trzy dziesięciolecia.
Pozostał jeden wydawca PP, białostocka Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego.
Gdyby nie Fundacja Ostrogskiego, w maju tego roku – tyle trwa okres wypowiedzenia – ukazałby się ostatni numer Przeglądu.
W tym roku ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji otrzymaliśmy dotację do wydawania Sami o Sobie, dodatku do Przeglądu Prawosławnego w wysokości 40 tysięcy złotych. Zabiegaliśmy o 80 tysięcy, czyli tyle, ile uzyskaliśmy w 2011 roku.
Nie otrzymaliśmy dofinansowania do Aniołka ze strony Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, ani Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Tam składaliśmy wnioski.
Sytuacja jest więc bardzo trudna.
Żadne pismo adresowane do mniejszości, nie ma szans na samodzielne utrzymanie się – bez dofinansowania.
Zasadniczym sponsorem pisma staje się od kilku lat Fundacja Ostrogskiego. Pieniądze zarobione na innych wydaniach, czy projektach, pozyskane z 1 procenta i oczywiście pozyskane ze sprzedaży pisma, kierujemy na dofinansowanie wydawania Przeglądu Prawosławnego i jego bezpłatnego dodatku Aniołka.
Niestety, dla naszej małej fundacyjnej społeczności, problem który spadł teraz na nasze barki jest nie do udźwignięcia w dłuższej perspektywie.
Potrzebujemy pomocy.
Liczymy na Was drodzy Przyjaciele. Wiemy, że Was mamy.
Prosimy Was o wpłaty na 1%, a także o kupowanie i zachęcanie do kupowania PP bliskich i znajomych.

Tym, którzy zechcą nas wesprzeć finansowo niezależnie od 1%, podpowiadamy:

Wpłacając na organizację pożytku publicznego (opp), a taką jest Fundacja, można obniżyć dochód do opodatkowania o wartość przekazanej darowizny. Dla osób fizycznych można odliczyć od dochodu maksymalnie 6 procent rocznych dochodów (np. przy dochodzie 10 tys zł, można przekazać 600 zł i skorzystać z przywileju obniżenia dochodu do opodatkowania o 600 zł; przekazując większą kwotę np.700 zł można odliczyć jednak tylko 600 zł, zgodnie z ograniczeniem 6%). W przypadku osób prawnych (firm) ten limit wynosi 10 procent.

Czyli jeśli osoba fizyczna wpłaci 100 zł, to po uwzględnieniu odliczenia darowizny od dochodu, to tak jakby wpłaciła 82 zł (I próg opodatkowania) lub 68 zł (II próg), w przypadku firm – 81 zł.
Wystarczy pieniądze wpłacić na konto fundacji i jest to wystarczający dowód na przekazanie darowizny i skorzystania z przywileju obniżenia opodatkowania.

Można przekazywać fundacji również darowizny rzeczowe. Wystarczy stworzyć umowę darowizny między darczyńcą a obdarowanym. Będzie ona podstawą do obniżenia dochodu do opodatkowania na podobnej zasadzie jak w przypadku darowizny pieniężnej. Wyciągu bankowego ani umowy darowizny nie musimy jednak załączać do zeznania podatkowego. Stanowią one jedynie dowód jej dokonania.

Konto Fundacji Ostrogskiego
98 1240 5211 1111 0010 3993 4278

KRS 000106814

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc, modlitwę i dobre rady.
W imieniu Fundacji Ostrogskiego Anna Radziukiewicz