Fundacja

Laureat Nagrody Ostrogskiego, władyka Nikolaos w Polsce

Zbliża się wizyta w Polsce Jego Ekscelencji Nikolaosa, biskupa Mesogaii i Lavreotiki. Hierarcha, laureat tegorocznej edycji Nagrody im. Ostrogskiego, będzie w Polsce między 9 a 13 maja. W naszej Cerkwi jest znany głównie jako autor książki „Tam, gdzie nie widać Boga”, przetłumaczonej na język polski przez s. Elżbietę (Niczyporuk). 11 maja, podczas inauguracji XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej hierarcha odbierze nagrodę. Ponadto w programie jego wizyty zaplanowane są spotkania w różnych miejscach Polski. Pierwsze z nich odbędzie się już w najbliższy piątek, 9 maja o godz. 16.00 w warszawskiej cerkwi św. Grzegorza Peradze przy ul. Lelechowskiej 5. Kolejne będzie miało miejsce w Białymstoku, w sobotę (10 maja) o godz. 14.00 w kaplicy szkolnej św. św. Cyryla i Metodego przy ul. Waryńskiego 30. W niedzielę (11 maja) metropolita Nikolaos będzie sprawował o godz. 9.00 Boską Liturgię w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach, po której, ok. godz. 11.00 spotka się z przybyłymi pielgrzymami. Zaś w poniedziałek (12 maja) o godz.16.00 Władyka wygłosi wykład nt. „Prawosławie wobec współczesnych problemów bioetycznych” w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Auli Collegium Pharmaceuticum, przy ul. Chodźki 4a.