Fundacja

Monaster św. Dymitra w Sakach ma 15 lat.

Monaster św. Dymitra w Sakach ma 15 lat.

Monaster św. Dymitra w Sakach ma 15 lat. 17 lipca  modlitewnie podczas Liturgii będziemy obchodzić jubileusz. Obecność mnichów w Sakach przemieniła duchowo nie tylko Saki i pobliskie wsie, ale i dalsze miasta i wsie. Przemienia nawet gospodarczo, ożywia Saki i okolice. O tym przeczytamy w lipcowym wydaniu Przeglądu Prawosławnego. Przeczytamy także wywiad z o. ihumenem monasteru, Tymoteuszem, a w nim między innymi o związkach mnichów z Sak ze Świętą Górą Atos.

Mnisi proszą o wsparcie finansowe. Pieniądze są niezbędne do pokrycia kosztów budowy nowego ikonostasu oraz pisanych do niego ikon. Oto konto monasteru w Sakach

Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach

Nr konta: BS w Brańsku, O / Bielsk Podlaski

15 80630001 0070 0706 4663 0001