Miesiąc: luty 2018

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Poraz pierwszy kapituła uhonorowała diecezję. Nagro- da trafiła do odrodzonej w 1989 roku diecezji lubelsko-chełmskiej, której ordynariuszem został arcybiskup Abel (Popławski), obejmującej ziemie Południowego Podlasia, Lubelszczyznę, Chełmszczyznę i Zamojszczyznę. Przed II wojną ziemie te były gęsto zamieszkałe przez ludność prawosławną. Po wojnie, zwłaszcza po wysiedleńczej Akcji Wisła w 1947 roku ludności prawosławnej i unickiej, która […]

Kontynuuj