Fundacja

Nasi laureaci

Nasi laureaci

W tym roku laureatów – ogólnie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz za działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan – wybrano pięciu, w tym jednego zespołowego. Arcybiskupowi Tirany, Durres i całej Albanii Anastasiowi nagrodę wręczyli wysłannicy Orthphoto, którzy wyjechali tam w związku z pracą nad albumem „Kolory prawosławia. Albania”. Prof. Andrzej Romanowski  w maju do Hajnówki przyjechać nie mógł, obiecał pojawić się w przyszłym roku, ale stawili się pozostali laureaci.
 Ze Szwajcarii przyjechał o. Michel Quenot, proboszcz parafii prawosławnej we Fryburgu, autor 27 książek poświęconych teologii ikony, historii Kościoła i prawosławnej duchowości, w tym trzech wydanych w Polsce (Ikona. Okno ku wieczności, Zmartwychwstanie i ikona, Ikona i kosmos. Inne spojrzenie na dzieło stworzenia). Kapituła uhonorowała go właśnie za popularyzację prawosławnej wiedzy teologicznej na całym świecie, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Wywiad z o. Quenot zamieścimy w numerze lipcowym.
Ukraińskie Stowarzyszenie Prawosławnych Dziennikarzy (SPŻ) kapituła nagrodziła za obiektywne przedstawianie sytuacji religijnej w państwie i wkład w duchowe odrodzenie ukraińskiej Cerkwi. Medal i dyplom odebrali Anna Piddubna, dyrektor Stowarzyszenia, Walery Stupnickij, redaktor naczelny, i o. Aleksij Zoszczuk. Rozmowę z nimi zamieszczamy na stronie 25.
Najbliżej do Hajnówki miał Jan Smyk, dziennikarz Radia Białystok,  wyróżniony za umiejętne łączenie zawodu dziennikarza radiowego z pracą społeczną na rzecz Cerkwi. Jan Smyk jest współzałożycielem Bractwa św.św. Cyryla i Metodego (obecnie wiceprzewodniczącym zarządu głównego), działa w nim aktywnie, zgłaszając i realizując wiele inicjatyw, a przy tym osiąga szczyty w swoim zawodzie, jako reportażysta wysoce ceniony i wielokrotnie nagradzany, także poza granicami. 

Dorota Wysocka