Fundacja

Fundacja Ostrogskiego i Fundacja Wschód znów w Mołdawii

Fundacja Ostrogskiego i Fundacja Wschód znów w Mołdawii

Mołdawia to jeden z najuboższych krajów w Europie i na świecie. Jego gospodarka w dużej mierze zależy od sektora rolniczego. Fundacja Ostrogskiego i Fundacja Wschód z powodzeniem realizowały już projekty w tym kraju. Kolejny z nich, “Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego”, otrzymał dofinansowanie z programu Polska Pomoc prowadzonego przez Ministerstwo Spraw zagranicznych.

Projekt polega na:
o utworzeniu siedmiu nowatorskich inicjatyw promujących modelowe, dochodowe formy gospodarowania w regionach wiejskich Mołdawii (w zakresie hodowli cieląt, upraw truskawek i warzyw szklarniowych)
o stworzeniu dziewięciu pilotażowych, lokalnych punktów usług rolniczych będących wsparciem istniejących spółdzielni rolniczych i powstających grup producenckich (w zakresie budowy chłodni, sortowni, produkcji pasz, usług mechanizacji rolnictwa, skupu i przetwórstwa mleka, produkcji nawozów organicznych etc.)
o wsparciu procesu tworzenia systemu doradztwa rolniczego i rozszerzeniu bazy doradców/ekspertów prowadzących samodzielną działalność rolniczą
o organizacji wizyt studyjnych w Polsce w celu wymiany specjalistycznych doświadczeń oraz promocji na terytorium Mołdawii działań w zakresie wdrażanych innowacyjnych form gospodarowania oraz tworzonych lokalnych sieci usług rolniczych.