Category: Nagrody Fundacji

Nagrody 2022

Nagrody 2022

Kapituła Nagrody, obradująca pod kierunkiem redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego Eugeniusza Czykwina, uhonorowała w tym roku Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (33 edycja) sześć osób. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Arcybiskup Jakub pozostaje od 1999 roku zwierzchnikiem diecezji białostocko-gdańskiej, wcześniej, przez rok, […]

Kontynuuj

Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego 2020

Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego 2020

Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego obradująca po raz 31. pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego “Przeglądu Prawosławnego” przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, […]

Kontynuuj

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Arcybiskup Tirany Durres i całej Albanii Anastasios Yannoulatos, ks. Michael Quenot, prawosławny duchowny ze Szwajcarii, znawca ikony, prof. Andrzej Romanowski, polonista i publicysta, Jan Smyk, dziennikarz Polskiego Radia i społeczny działacz oraz Stowarzyszenie Ukraińskich Prawosławnych Dziennikarzy – to laureaci 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, […]

Kontynuuj

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Poraz pierwszy kapituła uhonorowała diecezję. Nagro- da trafiła do odrodzonej w 1989 roku diecezji lubelsko-chełmskiej, której ordynariuszem został arcybiskup Abel (Popławski), obejmującej ziemie Południowego Podlasia, Lubelszczyznę, Chełmszczyznę i Zamojszczyznę. Przed II wojną ziemie te były gęsto zamieszkałe przez ludność prawosławną. Po wojnie, zwłaszcza po wysiedleńczej Akcji Wisła w 1947 roku ludności prawosławnej i unickiej, która […]

Kontynuuj

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za 2016 rok przyznane

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za 2016 rok przyznane

SIOSTRA JULIANIJA (Irina Denisowa) – za wkład w rozwój współczesnej muzyki cerkiewnej jako kompozytor i dyrygent. Mniszka Julianija jest absolwentką Leningradzkiego Państwowego Konserwatorium. Jest uważana za jedną z najwybitniejszych postaci w świecie cerkiewnej muzyki. Przez 27 lat była nauczycielem akademickim. W 2011 roku przyjęła mnisze postrzyżyny w monasterze św. Elżbiety w Nowinkach, dzielnicy Mińska. Jest autorką […]

Kontynuuj

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane

SouheilFarah otrzymał nagrodę za trud w dziele dialogu i zbliżenia między prawosławnymi i rzymskimi katolikami, pojmowany jako odpowiedź na wyzwania niesione przez świat islamu. Laureat, profesor filozofii, znawca problemów cywilizacyjnych, jest wykładowcą Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, członkiem rzeczywistym Rosyjskiej Akademii Nauk, założycielem i prezesem Rosyjsko-Libańskiego Domu w Bejrucie, prezesem Otwartego Uniwersytetu Dialog i Cywilizacja, […]

Kontynuuj