Category: Projekty realizowane

Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „szczęśliwa wieś”.

Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „szczęśliwa wieś”.

Projekt polegał na utworzeniu lokalnej spółdzielni mleczarskiej złożonej z producentów/ dostawców mleka oraz osób zajmujących się skupem, obróbką i transportem mleka. W ramach projektu powstał nowy budynek centrum skupu mleka, wyposażony w odpowiednie urządzenia, zorganizowano transport w celu skupu mleka z sąsiednich miejscowości, przeprowadzono szkolenia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej, oraz podniesienia jakości […]

Kontynuuj

„Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

„Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

Bezpośrednim celem tej akcji jest przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz tworzenie dla nich dodatkowych, stabilnych miejsc pracy w zakładach pracy chronionej. W warsztatach przystosowujących osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie  uczestniczą nie tylko chorzy – towarzyszą im ich rodziny należące do Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym. Podczas wizyt studyjnych i szkolenia w Polsce (w nowoczesnym […]

Kontynuuj