Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ul. Składowa 9

15-399 Białystok

tel. (0048 85) 742 18 57

e-mail: fundacja@ostrogski.pl

Jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność Fundacji wpłat można dokonywać na konto

98 1240 5211 1111 0010 3993 4278

z dopiskiem “wsparcie działalności statutowej”