Rada Nadzorcza:

Michał Bołtryk – przewodniczący

Dorota Wysocka – wiceprzewodniczący

Włodzimierz Misijuk – członek

Jarosław Pawluczuk – członek

Zarząd Fundacji:

Anna Radziukiewicz-Karpowicz – prezes

Daniel Simoniuk – wiceprezes

Halina Oświecińska – członek