Fundacja

“Puszcza i Ludzie” – kwartalnik o euroregionie Puszcza Białowieska

Pismo o problemach i ochronie Puszczy Białowieskiej było projektem rocznym, transgranicznym, rozpoczętym 2006 i zakończonym w roku 2007. Projekt uzyskał dofinansowane w ramach Programu INTERREG IIIA. Pismo pogłębiało wiedzę o kulturze, gospodarce, ochronie środowiska i turystyce w powiatach hajnowskim, bielskim po stronie polskiej i obwodzie kamienieckim po stronie białoruskiej.

W ramach projektu wydano cztery numery czasopisma o nakładzie jednego numeru 10 000 egzemplarzy w językach polskim i białoruskim i kolportowano je w Polsce i na Białorusi.