Miesiąc: maj 2012

Wręczenie Nagród im. Księcia Ostrogskiego

Wręczenie Nagród im. Księcia Ostrogskiego

Podczas inauguracji festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 6 maja, w niedzielę, w hajnowskim soborze Świętej Trójcy zostały wręczone nagrody im księcia Konstantego Ostrogskiego.– Nagroda – mówił Eugeniusz Czykwin, przewodniczący kapituły – jest wyrazem uznania i podziękowania od środowiska „Przeglądu Prawosławnego” dla ludzi szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz duchowości i kultury prawosławnej, a także zjednoczenia […]

Kontynuuj