Bieżeństwo (uchodźstwo) 1915. Wspólna historia

Bieżeństwo w przekładzie na język polski to uchodźstwo

Fundacja Ostrogskiego i Fundacja Wschód znów w Mołdawii

Mołdawia to jeden z najuboższych krajów w Europie i na świecie.

“Polska pomoc” za naszym pośrednictwem znów w Mołdawii

Celem ogólnym projektu było ograniczenie ubóstwa i podniesienie poziomu życia mieszkańców w regionie Ignatei…

Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „szczęśliwa wieś”.

Projekt polegał na utworzeniu lokalnej spółdzielni mleczarskiej złożonej z producentów/ dostawców mleka oraz osób zajmujących się skupem, obróbką i transportem mleka. W ramach projektu powstał nowy budynek centrum skupu mleka, wyposażony w odpowiednie urządzenia, zorganizowano transport w celu skupu mleka z sąsiednich miejscowości, przeprowadzono szkolenia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej, oraz podniesienia jakości […]

„Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

Bezpośrednim celem tej akcji jest przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz tworzenie dla nich dodatkowych, stabilnych miejsc pracy w zakładach pracy chronionej. W warsztatach przystosowujących osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie  uczestniczą nie tylko chorzy – towarzyszą im ich rodziny należące do Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym. Podczas wizyt studyjnych i szkolenia w Polsce (w nowoczesnym […]