Fundacja

CZYTANIA JUŻ DO KUPIENIA

CZYTANIA JUŻ DO KUPIENIA

Czy wiecie, z czego wypływa tradycja stawiania świec w cerkwi i skąd się wzięły krestnyje chody? Jak o. Paweł Fłoreński próbował ocalić relikwie św. Sergiusza z Radoneża i co pisał Józef Flawiusz o śmierci Jana Chrzciciela?
Czy wiecie, że akafist do św. Gabriela napisał o. Aleksy Znosko i po raz pierwszy odczytano go w cerkwi w 1944 roku? Że w 1926 roku nastąpił masowy powrót Łemków do prawosławia, że sobór Aleksandra Newskiego w Warszawie przez siedem lat burzono…?
O tym wszystkim piszemy w najnowszych Czytaniach na 2008 rok.
Znalazły się w nich również żywoty świętych, pouczenia starców, religijne pieśni, modlitwy, wiersze, historie parafii, wspomnienia.
Na pierwszych stronach – niezmiennie nasze święta i czytania Pisma Świętego na każdy dzień roku.
Cena detaliczna egzemplarza (wraz z wysyłką) wynosi 8 zł, hurtowa (powyżej 5 egz.) 6 zł, na miejscu w wydawnictwie 5 zł.

Zamówienia prosimy przesyłać: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
ul. Składowa 9, 15-399 Białystok, tel. 085 / 745 54 95.
Pieniądze należy wpłacać na konto Fundacji: 15 1500 1344 1213 4007 7908 0000 z dopiskiem “Czytania”