Fundacja

PROSIMY O 1%

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni, jeśli uznacie, że działalność Fundacji im. Księcia Ostrogskiego sprzyja rozwojowi i integracji środowiska prawosławnego i dlatego warto ją wesprzeć 1% podatku.

Wydajemy „Przegląd Prawosławny” z dodatkami „Sami o Sobie” i „Aniołek”.

Wydajemy książki („Grabarka. Monaster na Świętej Górze”, „Życie, choroba, śmierć, „O naszym prawosławiu”, „Śpiewnik Biesiady z Księciem”).

Co roku proponujemy kalendarz ze zrywanymi kartkami „Czytania”.

Przygotowujemy wystawy („Prawosławie w Polsce”, „O rodzie Ostrogskich”, „Otwarte Podlasie”).

Przyznajemy nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za wybitne osiągnięcia w dziele rozwoju prawosławnej kultury i duchowości.

Organizujemy „Biesiadę z Księciem”.

Realizujemy, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, projekty pomocowe dla najuboższych środowisk i regionów na Białorusi i w Mołdawii.

Przy wypełnianiu PIT wystarczy podać numer Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KRS 0000106814

Fundacja uzyskała z 1%

2007 – 43 768 zł

2008 – 59 511 zł

2009 – 55 388 zł

2010 – 55 096 zł po odliczeniu 1% przekazanego za naszym pośrednictwem monasterowi na Świętej Górze Grabarce.