Fundacja

Biesiada z Księciem z dwoma zespołami

Chcemy być razem. Dla mniejszości to ważne. Taką możliwość stwarza, po raz szósty, Biesiada z Księciem, organizowana przez Fundację Ostrogskiego.

To lutowy wieczór i noc wypełniona wspólną zabawą, biesiadnymi śpiewami, słuchaniem śpiewów zaproszonych gości, losowaniem nagród. Podczas Biesiady będziemy zbierać pieniądze na monaster w Wojnowie. To czas wzajemnego poznawania się i zbliżania.

W tym roku Biesiada odbędzie się 10 lutego, w piątek, w który właśnie nie ma postu. Rozpocznie się o godzinie 19.00 w Santanie przy ulicy Baranowickiej 155 w Białymstoku. Bilety na Biesiadę zaczęliśmy sprzedawać 16 grudnia. Ich pula wyczerpała się w ciągu jednego dnia, podobnie jak w roku poprzednim. Dlatego powiększyliśmy pulę miejsc!

W tym samym czasie, w tym samym lokalu, zarezerwowaliśmy jeszcze jedną salę, na piętrze, z jeszcze jedną orkiestrą. Będzie więc grał na dole zespół Hramada, na górze Master Dance.

Myślimy, że w ten sposób przyjmiemy na Biesiadę wszystkich, którzy w ten wyjątkowy wieczór i noc zechcą być razem.

Zapraszamy!

Bilety można nabyć w siedzibie redakcji Przeglądu Prawosławnego i Fundacji Ostrogskiego przy ul. Składowej 9 w Białymstoku, tel. (85) 745 54 95, lub – koniecznie po zgłoszeniu się u organizatorów – wpłacając na konto 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.

Komitet organizacyjny ze strony Fundacji:

Natalia Klimuk – 507 936 319

Ałła Matreńczyk 728 985 190

Anna Radziukiewicz 510 278 970

Daniel Simoniuk 601 514 666