Fundacja

O cerkiewnosłowiańskim w Radiu Orthodoxia

W niedzielę, 18 marca, o godzinie 17.45 w Radiu Orthodoxia, będzie można wysłuchać pierwszą część wykładu Anny Radziukiewicz o języku cerkiewnosłowiańskim jako fundamencie łączącym prawosławnych Słowian. Kolejna część wykładu, o tej samej porze i na tej samej antenie, zostanie wyemitowana tydzień później, w niedzielę 25 marca.
Anna Radziukiewicz jest doświadczonym dziennikarzem, zastępcą redaktora naczelnego “Przeglądu Prawosławnego”, od lat śledzi relacje między prawosławiem i kulturą, zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Wykład, który odbył się w Białymstoku 12 marca, otworzył przygotowany przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, projekt “Poznajemy język cerkiewnosłowiański”.
Radia Orthodoxia można słuchać na 102,7 MHz oraz przez stronę internetową www.orthodoxia.pl.