Fundacja

Otwarte warsztaty cerkiewnosłowiańskiego ruszyły

Otwarte warsztaty cerkiewnosłowiańskiego ruszyły

Trzydziesto pięcioosobowa grupa ludzi, od licealistów po emerytów, odpowiedziała na zaproszenie Fundacji Ostrogskiego i 4 listopada w świetlicy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, uczestniczyła w pierwszym z trzech spotkań, wchodzących w ramy otwartych warsztatów języka cerkiewnosłowiańskiego.
Prowadząca, Małgorzata Kurianowicz z Katedry Językoznawstwa Historycznego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, mówiła o historii i kulturotwórczym znaczeniu języka cerkiewnosłowiańskiego, jego najważniejszych zabytkach w ruskiej redakcji. Wykazać się mogli i sami uczestnicy. Mimo początkowych obaw, czytali i porównywali teksty pochodzące z różnych okresów, rozszyfrowywali liczby i skróty, tłumacząc na polski przekonali się o bogactwie języka cerkiewnosłowiańskiego i trudnościach związanych z przekładem.
Kolejne spotkanie odbędzie się 18 listopada, w tym samym miejscu. Rozpocznie się nieco wcześniej, bo o godzinie 18.
Fundacja Ostrogskiego środki na projekt „Poznajemy język cerkiewnosłowiański” uzyskała z Urzędu Miasta Białegostoku.