Fundacja

Władyka Kallistos (Ware) – nasz laureat znów w Polsce

Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody księcia Ostrogskiego, metropolita Kallistos (Ware) ponownie przyjedzie do Polski. W dniach 10-12 maja odwiedzi Warszawę i Białystok, gdzie wystąpi z wykładami.

Harmonogram wykładów metropolity:

Warszawa:
10 maja 2013 r., godz. 18:00: Centrum Kultury Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego przy soborze metropolitalnym św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Mottem rozważań metropolity Kallistosa o Boskiej Liturgii będą słowa wypowiadane przez diakona lub kapłana tuż przed rozpoczęciem najważniejszego prawosławnego nabożeństwa: „Czas już, by Pan rozpoczął działanie” – wewnętrzne znaczenie Boskiej Liturgii.

Białystok:
11 maja 2013 r., godz. 15:00: aula Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim 1.

Wykład na temat: „Nasza postawa wobec współczesnego świata – ucieczka czy przemienienie?” Spotkanie organizuje Duszpasterstwo Prawosławnego Środowiska Akademickiego w Białymstoku i zaprasza wszystkich zainteresowanych.

12 maja 2013 r., godz. 18:00: aula Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim 1.

Kolejny wykład na temat: „Czas już, by Pan rozpoczął działanie” – wewnętrzne znaczenie Boskiej Liturgii. Ten wykład został wpisany w cykl spotkań Wszechnicy Kultury Prawosławnej współorganizowanej przez Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego oraz Katedrę Teologii Prawosławnej UwB.