Fundacja

Nowa książka “Pisarz i Bóg”

Ukazała się już książka arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona „Pisarz i Bóg”, eseje poświęcone trzem twórcom wielkiej literatury rosyjskiej, Fiodorowi Dostojewskiemu, Mikołajowi Gogolowi i Lwu Tołstojowi. Połączyło się w nich literaturoznawcze przygotowanie władyki, wieloletniego wykładowcy uniwersyteckiego, który Dostojewskiemu poświęcił swój doktorat, jego wiedza i świadomość teologiczna oraz dar słowa, znany tym, którzy mieli okazję słuchać arcypasterskich kazań. Powstała praca osobista, żywa, do czytania także przez laików, którzy dzieł tych autorów nie mieli jeszcze okazji poznać.
Władyka przygląda się pisarzom i powołanym przez nich do życia bohaterom pod jednym właściwie kątem – ich relacji z Bogiem. Są różne, ale zawsze to one stają w centrum ich wewnętrznego świata. To opowieść o duszach błądzących, gubiących i odnajdujących, potępionych i odrodzonych, Boga złaknionych i odrzucających Go. Ogień, który ich trawi, przebija się na karty książki.
Wydawcą jest Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, wydawca także „Przeglądu Prawosławnego”, ale publikację sfinansował dr Jan Zieniuk, ceniony pedagog, który od ponad dwudziestu lat nadaje kształt nauczaniu religii prawosławnej. Chciał w ten sposób wesprzeć bezpłatny dodatek do Przeglądu Prawosławnego, kierowanego do najmłodszych „Aniołka”. Cały dochód (władyka także zrezygnował z honorarium) ze sprzedaży książki przeznaczony będzie na druk tego dodatku. Każda złotówka wydana na zakup książki jest zatem tak naprawdę kierowana do dzieci.
Książkę kupić można (i zamówić) w siedzibie Fundacji (ul. Składowa 9, 15-399 Białystok, tel. 85 745 54 95), Centrum Kultury Prawosławnej, parafiach i niektórych księgarniach. U wydawcy kosztuje 15 złotych (plus ewentualne koszty wysyłki), w hurcie, od 5 egzemplarzy, 12 złotych.