Fundacja

Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „szczęśliwa wieś”.

Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „szczęśliwa wieś”.

Projekt polegał na utworzeniu lokalnej spółdzielni mleczarskiej złożonej z producentów/ dostawców mleka oraz osób zajmujących się skupem, obróbką i transportem mleka. W ramach projektu powstał nowy budynek centrum skupu mleka, wyposażony w odpowiednie urządzenia, zorganizowano transport w celu skupu mleka z sąsiednich miejscowości, przeprowadzono szkolenia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej, oraz podniesienia jakości dostarczanego surowca.
Projekt miał na celu ograniczenie ubóstwa i podniesienie poziomu życia mieszkańców w regionie Biesti i Chiperceni oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń z zakresu możliwości współpracy samorządów lokalnych sektora prywatnego i organizacji pozarządowych na rzecz przemian demokratycznych, wolnorynkowych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii.