Rok: 2022

Wystawa o XX-wiecznej Grabarce otwarta

Wystawa o XX-wiecznej Grabarce otwarta

Plansze ze zdjęciami Jana Słodowskiego, robionymi na Świętej Górze Grabarce od początku lat 70. minionego wieku do jego końca, znalazły miejsce na zewnętrznej stronie parkanu, otaczającego katedralną cerkiew św. Mikołaja w Białymstoku. To doskonałe miejsce wystawiennicze. Fundacja Ostrogskiego, organizator wystawy, jest wdzięczna o. mitratowi Janowi Fiedorczukowi, proboszczowi katedralnej parafii za otwartość wobec naszej propozycji i […]

Kontynuuj

Święta Góra Grabarka w fotografii Jana Słodowskiego

Święta Góra Grabarka w fotografii Jana Słodowskiego

Jan Słodowski – autor zdjęć Anna Radziukiewicz – kurator Anna Miszczuk – opracowanie graficzne Wystawa jest jednym z akcentów obchodów jubileuszu 75-lecia istnienia prawosławnego monasteru, założonego na świętej górze grabarce w 1947 roku. Jan Słodowski urodził się w 1954 roku w Wajkowie koło Mielnika, skąd pochodzą jego dziadkowie, od dzieciństwa mieszka w Warszawie, a obecnie również […]

Kontynuuj

Nagrody 2022

Nagrody 2022

Kapituła Nagrody, obradująca pod kierunkiem redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego Eugeniusza Czykwina, uhonorowała w tym roku Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (33 edycja) sześć osób. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Arcybiskup Jakub pozostaje od 1999 roku zwierzchnikiem diecezji białostocko-gdańskiej, wcześniej, przez rok, […]

Kontynuuj