2019-06-03

Nasi laureaci

Laureatów dorocznej Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego kapituła, złożona z redaktorów i przyjaciół Przeglądu Prawosławnego, wskazuje w styczniu, dyplom i medal jednak tradycyjnie wręczane są podczas inauguracji hajnowskiego festiwalu. ...
2019-02-28

Z tęsknoty za wspólnotą

Znów jesteśmy bardzo wdzięczni naszym gościom. Że okazują wobec siebie i nas, organizatorów, tyle życzliwości. Cieszą się, że mogą spotkać się ze sobą, wielu – tak mówią – tylko raz w roku właśnie na biesiadzie. Że z taką kulturą się bawią. Że są z nami wszystkie pokolenia, czyli gdzieś od 18 do 80 roku życia, a może i więcej i każdy czuje się na swoim miejscu. Że znów jest dużo młodzieży. Z uznaniem możemy powiedzieć o Michale Warszyckim, który w tym roku „przyprowadził” sześćdziesięciu młodych ludzi! A jakże pięknie ci młodzi śpiewają – „nasze” pieśni. ...
2019-02-26

Prosimy o jeden procent: KRS 0000106814

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, ul. Składowa 9, 15-399 Białystok
KRS 0000106814 ...
2019-02-11

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane

Komunikat kapituły 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego z 26 stycznia 2019 roku ...
więcej